A man with a noticeable scar looking out the window.

ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕੋ

ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਫ਼ ਅਸਮਾਨ, ਪਾਰਕਾਂ, ਬੀਚਾਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਅ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਪਰ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਲਟਰਾਵਾਇਲਟ (UV) ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ।

ਤੁਸੀਂ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਜਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਪਰ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 95% ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸਨ ਪ੍ਰੋਟੇਕਸ਼ਨ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸਨਸਮਾਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਨਸਮਾਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਨੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ UV ਇੰਡੈਕਸ (ਸੂਚਕਾਂਕ) ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਤੇ ਅਤਿਅੰਤ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ।

ਸਨਸਮਾਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਨਵੀਂ ਮੁਹਿੰਮ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਪਿਕਨਿਕ, ਬਾਗਬਾਨੀ, ਸੈਰ ਕਰਨ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਖੇਡਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਣ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੋਵੇ।

ਸੂਰਜ ਦੀ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਹੋਰ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਵਿਕਟੋਰੀਆਈ ਡਾਕਟਰ Bhajanpreet Rawal ਸਨਸਮਾਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਮੁਹਿੰਮ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੁੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ।

"ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੂਵੀ ਇੰਡੈਕਸ 3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।"

"ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇੱਥੇ ਮੌਜ਼ੂਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।"

UV ਇੰਡੈਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

UV ਇੰਡੈਕਸ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

UV ਇੰਡੈਕਸ UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਮਾਪਦਾ ਹੈ, 1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਤੱਕ।

A diagram showing sun protection and the UV index

UV ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਠੰਢੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿੱਘੇ ਧੁੱਪ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ।  

ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ UV ਇੰਡੈਕਸ ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 3 ਜਾਂ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, UV ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ UV ਇੰਡੈਕਸ 3 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਢੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ UV ਇੰਡੈਕਸ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ SunSmart Global UV ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

 

 

Infographic showing skin damage by UV level.

UV ਇੰਡੈਕਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਲੇ ਪੰਨੇ, ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਤੇ ਐਪ 'ਤੇ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨਾਂ, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਪੂਰਵ ਅਨੁਮਾਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸਰੋਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਾਨਕ UV ਪੱਧਰ 3 ਅਤੇ ਇਸਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

   

ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਰੂਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕੋ।

ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੌੜੀ ਕੰਢੀ ਵਾਲੀ ਟੋਪੀ, ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਸਨਗਲਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਸਨਸਕ੍ਰੀਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਤੇ ਛਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕੋ।

ਇਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦੇ ਹਨ

ਆਪਣੇ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਭੇਜਣ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰੋ

Recite me

ਸਨਸਮਾਰਟ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ Recite Me ਨਾਮ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚਾਲੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ Recite Me ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ:

  • UV ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਬਾਰੇ
  • ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਢੱਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੈ

SunSmart program

Our world leading SunSmart program is dedicated to reducing skin cancer incidence, morbidity and mortality.

Meet the team

Meet the SunSmart team working tirelessly behind the scenes.

Media & communications

We provide trustworthy, credible and authoritative commentary on sun protection and skin cancer.

Contact us

Got a question? There are a number of ways to get in touch with SunSmart.